"Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci.
Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi,
których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych."
Fernand Payen

ZAKRES DZIAŁAŃ

Rozwiążemy Twój prawny problem

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne ( łac. ius civile) jako jedna z gałęzi prawa obejmuje stosunki majątkowe oraz niektóre stosunki osobiste między podmiotami prawa prywatnego.

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego regulująca kwestie związane z prawami i obowiązkami majątkowymi osoby zmarłej oraz jej spadkobierców.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Postępowanie upadłościowe osób fizycznych wymaga prawidłowego określenia i ujęcia przyczyn i podstaw powstania zaległości.

PRAWO RODZINNE

Polskie prawo cywilne w Kodeksie Rodzinnym i opiekuńczym przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód.

PRAWO KARNE

Jedna z gałęzi prawa regulująca kwestie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Prawo karne dzieli się na materialne, procesowe oraz wykonawcze.

PARTNERZY

Rozwiążemy Twój prawny problem

1

Katarzyna Moździerska

Adwokat
2

Julita Rolka

Radca Prawny
3

Monika Nietyksza-Faryn

Radca Prawny

Gubański i Partnerzy

Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych.

Fernand Payen